Petiční stánek

V zákonech České republiky je zakotveno právo petiční – občan může bez ohlášení zřídit na veřejném místě stánek, kde bude uplatňovat své právo sbírat podpisy ostatních občanů pro svou věc.

Následující body zohledňují zkušenosti, omezení, možnosti petičního stánku:

 1. Je třeba mít na místě text petice s podpisovým archem. Typy petic (obecní, do Senátu – viz další návod na tomto webu nebo určená pro Sněmovnu, či petice speciální). Náležitosti petice naleznete například zde: https://frankbold.org/poradna/kategorie/petice-shromazdovani/rada/peticni-pravo-nalezitosti-petice
 2. Dále je dobré petiční místo nějak označit viditělně. Pokud nemáte opravdový stánek, nebo na něj není místo, lze udělat petiční desku – viz návod Petiční deska.
 3. Místo petičního stánku nesmí vadit/ohrožovat dopravu. Malé omezení chodců bez vlivu na bezpečnost se předpokládá, je běžné. Nemělo by obtěžovat. Nemělo by rušit probíhající akci na tom samém místě (shromáždění, koncert atd.) – vždy je nejlepší se domluvit s organizátory. Stánek na okraji i nesouhlasné akce bez hlučného narušení akce je zcela v souladu se svobodou slova, nelze proti němu něco namítat.
 4. Jak již bylo zmíněno, petiční stánek není třeba nikde hlásit.
 5. Na petičním stánku můžete oslovovat kolemjdoucí, informovat bannery, texty, abyste upozornili na danou věc. Je možno samozřejmě společně debatovat s kolemjdoucími. Pokud byste ale provozovali nějaký program/hlasitý projev, lze to již považovat spíše za shromáždění, což by bylo potřeba ohlásit na úřadě, což ovšem není problém a dá se v odůvodněných případech (urgentní situace – velmi často při politických problémech) dle logiky a výkladu Ústavy ohlásit i v lhůtě kratší než 5 dní. Více v dalším návodu Jak ohlásit shromáždění. Také na tomto webu.

Petiční deska – výroba, použití

Jak rychle a relativně levně vyrobit petiční desku na sběr podpisů například před metrem?

 1. Kupte si desku z tvrzeného polystyrenu například v některém hobbymarketu
 2. Vytiskněte vaše sdělení, plakát:
 3. Na lesklý karton či laminovaný dokonce, pokud budete sbírat často na dešti
 4. Například v Copy general (nebo ideálně někde levněji 🙂
 5. na A1 velikost (šířka desky standardní je 60 cm).
 6. Sdělení – plakát, sdělení by mělo být:
  1. Jasné
  2. Velké
  3. Jednoduché
  4. Obsahovat „call to action“ – např. Podepište
  5. Ideálně fotografii tváře / člověka kterého se petice týká – to váže pozornost
 7. Nalepte oboustrannou páskou na desku
 8. Pak stačí jen vzít si desky, petici, letáčky případně a s deskou stát na rušném místě – lidé se sami a často zastavují, pokud máte zajímavé sdělení a místo je opravdu rušné.

Založení facebookové události

Ještě jste nikdy nezakládali událost pro veřejnost na síti facebook? Shromáždění, debatu nebo něco jiného? Nebo jste zkušenější, ale stejně vás zajímají úskalí, na co si dát pozor? Pokud máte další postřehy, napište nám do komentářů!


Pokud se jedná o veřejné shromáždění, doporučujeme jako první shromáždění nejdříve ohlásit podle návodu zde na webu, aby vás třeba někdo nepředběhl v ohlášení, až založíte událost na facebooku.

 1. Poradíme krátce jak na to a čeho se vyvarovat.
 2. Vlevo v liště facebooku klikněte na „Události“
 3. Dále na modré tlačítko vlevo „+ vytvořit událost“
 4. Rozklikněte toto tlačítko a dejte „Vytvořit veřejnou událost“ – Pozor: je důležité omylem netvořit soukromou událost
 5. Hned první volba je „Vyberte pořadatele“
 6. Pozor: nejlepší je vytvořit událost jako soukromá osoba nebo veřejná stránka / pokud totiž vytvoříte událost pod skupinou, tak nemusí být událost viditelná pro nečleny skupiny i když je skupina veřejná!
 7. Nahrajte fotku, která co nejlépe vystihuje událost
 8. Krátký jasný název napište – můžete se inspirovat u podobných událostí
 9. Místo konání napište adresu / klidně nemusíte vybírat z přednastavených ale napsat třeba „Praha, Václavské náměstí uprostřed“ / co nejlépe specifikovat, kde přesně se událost bude konat
 10. Začátek a konec vybrat podle skutečnosti / pokud jsou tam nějaké přípravné fáze, tak začátek dát až opravdu budete chtít, aby lidé začali ve větším počtu přicházet – tento čas je určující pro většinu lidí
 11. Popis je velmi důležitý, je to na vás, ale můžete například snadno základ zkopírovat ze spřátelené akce / nebo vycházet ze základních otázek, které jste ještě nevyplnili výše:
  1. Proč
  2. Program
  3. Další informace
  4. Dále si můžete zvolit, zda budete schvalovat příspěvky nebo ne / neschvalování je dobré pro otevřenost, aby událost žila – ale mohou se začít postupně objevovat trollové, schvalování jde kdykoliv zapnout. Pokud zapnete schvalování hned od začátku, myslete jen na to, že je dobré se tomu věnovat a umožnit lidem se vyjdařovat, pomůže to rozhodně úspěchu události, když k její přípravě názory přispěje více lidí.
  5. Vpravo nahoře můžete pak událost tlačítkem Upravit
  6. Můžete pak přidat přidat v kolonce skoro dole v editaci spolupořadatele – ale pozor: nepřidávejte spolupořadatele, kteří mají problémy s tím, že je facebook blokuje – jakmile kteréhokoliv pořadatele facebook zablokuje, celá událost přestane být viditelná !!! – méně v tomto případě v počtu pořadatelů znamená asi více 🙂
 12. Jakmile máte událost hotovou, můžete ji sdílet ve skupinách a přímo zvát lidi, které máte v přátelích (nejsnáze se zvou lidi z města, která máte u sebe právě změněno na domovské – facebook nabídne pozvat všechny lidi například z Brna, které máte v přátelích).

Petice do Senátu – jak na to

Aneb: jak docílit, aby se o problému mluvilo na plenárním zasedání Senátu

Senát má v jednacím řádu zakotvenu velmi užitečnou věc pro občana: kdokoliv získá pro svůj problém více než 10 000 papírových podpisů a odevzdá do Senátu, je k tomuto příhlíženo jako k tzv. velké petici. Taková iniciativa pak má náležitou pozornost – od projednání ve výboru, poté většinou u kulatého stolu s odborníky, znovu ve výboru, až nakonec se dostane její projednávání na plenární zasedání Senátu. Tento návod vznikl díky zkušenostem s peticí Prezidente, odejděte! a také probíhající peticí Braňme média veřejné služby.

Postup pro petici:
Nejdříve je třeba definovat problém, znění petice a také petiční výbor. Je lepší mít petiční výbor a ne jednoho autora – je to důležité pro projednávání na plenárním zasedání, protože pouze jednomu, možná dvěma členům petičního výboru bude umožněno promluvit na plénu. Pokud ve výboru máte více lidí, je tedy lepší výběr a později se můžete domluvit, kdo se na to cítí, kdo má čas atd. Příklad formulace petice a petičního výboru i petičního archu s patřičnými náležitostmi je právě na stránce www.branmemedia.cz .

Poté přichází nejnáročnější část. Aby petice byla skutečně projednávána jako velká, je třeba 10 000 uznaných podpisů. Ke sběru podpisů lze využít petiční stánky na veřejných akcích (petiční stánek není třeba ohlašovat), petiční sběrná místa, archy ke stažení a šíření na internetu – aby lidé sami sbírali mezi známými atd. a posílali poštou nebo na rušných místech, například I.P.Pavlova, kde se osvědčil sběr s tzv. petiční deskou.
Po nasbírání minimálně 11 500 podpisů (počítejte s nečitelnými podpisy atd.) je možno přistoupit ke kontrole, vyřazování (vyškrtávání) zjevně nečitelných či neúplných řádků (dá se například u neúplných nečitelných koukat, zda vesnice, adresa funguje – na internetu) a také zapsání součtu podpisů na jednotlivých arších. V excelu například pak archy posčítáme, vytvoříme průvodní list – s počtem podpisů a dohodneme se sekretariátem Výboru pro vzdělávání a petice v Senátu datum odevzdání.

Po oficiálním předání v Senátu (na něj doporučuji pozvat novináře) zjistěte od představitelů výboru datum projednání ve výboru – petice dostane zpravodaje (jeden z členů výboru – senátor/ka) a s tím už budete dojednávat další postup.
Zpravodaj vás bude informovat o datumu kulatého stolu či dalších krocích. Detaily dohodnete s ním – doporučení je se určitě s ním sejít.

Po ukončení kulatého stolu či dalších krocích zpravodaj připraví doporučení pro výbor. Jednání Výboru pro vzdělávání a petice je veřejné (stejně jako u všech dalších výborů kromě organizačního), takže opět doporučuji se zúčastnit – budete moci promluvit opět na něm. Výbor přijme usnesení k petici.

Nyní je petice připravena k zařazení na program plenárního zasedání – o tomto rozhoduje organizační výbor, kdy věc zařadí.
Poté dostanete pozvánku na plenární zasedání a určíte si, kdo z petičního výboru v Senátu promluví.

Plenární zasedání je závěr celého snažení – proběhne rozprava včetně vašeho vystoupení, návrh celkového usnesení a závěrečné hlasování o něm.

Připravte se na to, že mezi jednotlivými kroky (výbor, kulatý stůl, výbor, organizační výbor, plénum) vždy uplynou týdny, ale spíše měsíce. Celý proces trvá přibližně půl roku od odevzdání petice do Senátu. V případě dotazů se na nás obraťte.

Jak ohlásit veřejné shromáždění

Veřejné shromáždění může občan ohlásit v odůvodněných případech i v kratší lhůtě než 5 dní. Shromažďovací zákon pamatuje na to, že občané musí mít možnost reagovat na nenadálé události a nepravosti. Je ale třeba každopádně věc ohlásit, aby vám mohla být poskytnuta součinnost úřadu (zkontroluje, zda se na stejném místě již něco nekoná) a policie (bezpečnost).

A jak tedy na to? Najděte si stránky svého obecního úřadu, magistrátu, do jehož oblasti místo shromáždění spadá.
Tam najdete telefonní číslo, kde vám poradí, jak dál. Ve větších městech tam bývají ke stažení formuláře, kde vyplníte své údaje svolavatele, čas, místo a pošlete je úřadu v první chvíli e-mailem.
Poté se s nimi spojte a domluvte zda je nutno donést ještě papírově a na dalších detailech.

Policie vás bude kontaktovat sama na základě uvedených údajů.
Pokud vaše akce nekoliduje s jinou akcí nebo nehrozí jiné nebezpečí, úřad nemá v podstatě možnost shromáždění zakázat. Je třeba pamatovat, že u nás se shromáždění nepovolují, ale pouze oznamují. V odůvodněných případech (již někdo vás předběhl například na daném místě a vy na něm trváte) má možnost úřad shromáždění zakázat. Každopádně věc podle zákona ohlásit musíte a pak na daném místě v době konání jako svolavatel musíte také být, jinak hrozí pokuta.


Po oznámení akce na úřadě nezapomeňte svou událost vytvořit především na facebooku podle dalšího návodu zde na webu, nebo/také sdílet jiným způsobem (e-mail, twitter, plakáty aj.).
A také nám ji pošlete na Občanský rozcestník! Pokud chcete, abychom ji sdíleli. Napsat můžete přes zprávu přes facebook stránku.
Pokud máte připomínku k tomuto manuálu, chcete nám poslat svůj návod na důležité občanské téma, nebo jiný související dotaz, napište prosím zprávu přes facebook stránku.