Jak ohlásit veřejné shromáždění

Chcete na veřejném místě sdělovat svůj názor, setkat se s lidmi? Podívejte se, zda vám na to nestačí petiční stánek. Pokud ne, tak je třeba ohlásit na úřadě/magistrátu veřejné shromáždění podle návodu níže. A pamatujte, že jej může občan ohlásit v odůvodněných případech i v kratší lhůtě než 5 dní (a důvody se bohužel občas objevují – nejasnosti ze strany vládních úřadů či nenadálá neblahá změna situace). Právo shromažďovací je obsaženo přímo v Ústavě  (resp. v Listině základních práv a svobod – zásadní citace článku 19 je zcela dole na této stránce) a zákon o právu shromažďovacím pamatuje na to, že občané musí mít možnost reagovat na nenadálé události a nepravosti. Je ale třeba každopádně věc ohlásit, aby vám mohla být poskytnuta součinnost úřadu (ten zkontroluje, zda se na stejném místě již něco nekoná) a policie (bezpečnost).

A jak tedy ohlásit, oznámit na úřadě shromáždění, demonstraci, pochod, protest?

  1. Najděte si stránky svého obecního úřadu, magistrátu, do jehož oblasti místo shromáždění spadá. Tam najdete telefonní číslo, kde vám poradí, jak dál. Ve větších městech tam bývají ke stažení formuláře, kde vyplníte své údaje svolavatele, čas, místo a pošlete je úřadu v první chvíli e-mailem.
  2. Poté se s nimi spojte a domluvte zda je nutno donést ještě papírově a na dalších detailech.
  3. Policie vás bude kontaktovat sama na základě uvedených údajů.
  4. Pokud vaše akce nekoliduje s jinou akcí nebo nehrozí jiné nebezpečí, úřad nemá v podstatě možnost shromáždění zakázat. Je třeba pamatovat, že u nás se shromáždění nepovolují, ale pouze oznamují. Shromažďovací zákon psali lidé s osobní zkušeností s komunistickou úřední zvůlí. I proto je zřejmě pozice občana v tomto velmi silná. Trvejte na svých právech klidně a vytrvale.
  5. Pouze v přesně odůvodněných případech má úřad možnost shromáždění zakázat (již někdo vás předběhl například na daném místě a vy na něm trváte; nebo vyhodnotil, že chcete na shromáždění porušovat zákon – to se vás ale jistě netýká, jinak byste nečetli tyto řádky…). Je to na úřadu, aby případně dobře vysvětlil, proč chce akci zakázat, ne na Vás, abyste vysvětlovali proč akci „povolit“. U nás se akce nepovolují, pouze je povinnost akci ohlásit. I v kratší lhůtě než 5 dní, když napíšete, proč svoláváte narychlo a nebylo dost dobře možno ohlásit dříve.
  6. Každopádně shromáždění podle zákona ohlásit musíte a pak na daném místě v době konání jako svolavatel musíte také být, jinak hrozí správní řízení / pokuta.


Po oznámení akce na úřadě nezapomeňte svou událost vytvořit především na facebooku podle dalšího návodu , nebo/také sdílet jiným způsobem (e-mail, twitter, plakáty aj.).

Pokud máte připomínku k tomuto manuálu, chcete nám poslat svůj návod na důležité občanské téma, nebo jiný související dotaz, napište prosím zprávu přes facebook stránku.

Na závěr důležitá citace z Listiny základních práv a svobod:

Článek 19

(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.
(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *