Jak ohlásit veřejné shromáždění

Chcete na veřejném místě sdělovat svůj názor, setkat se s lidmi? Podívejte se, zda vám na to nestačí petiční stánek. Pokud ne, tak je třeba ohlásit na úřadě/magistrátu veřejné shromáždění podle návodu níže. A pamatujte, že jej může občan ohlásit v odůvodněných případech i v kratší lhůtě než 5 dní (a důvody se bohužel občas objevují – nejasnosti ze strany vládních úřadů či nenadálá neblahá změna situace). Právo shromažďovací je obsaženo přímo v Ústavě  (resp. v Listině základních práv a svobod – zásadní citace článku 19 je zcela dole na této stránce) a zákon o právu shromažďovacím pamatuje na to, že občané musí mít možnost reagovat na nenadálé události a nepravosti. Je ale třeba každopádně věc ohlásit, aby vám mohla být poskytnuta součinnost úřadu (ten zkontroluje, zda se na stejném místě již něco nekoná) a policie (bezpečnost).

Pokračování textu Jak ohlásit veřejné shromáždění