Petiční stánek

V zákonech České republiky je zakotveno právo petiční – občan může bez ohlášení zřídit na veřejném místě stánek, kde bude uplatňovat své petiční právo (sbírat podpisy ostatních občanů pro svou věc).

Následující body zohledňují zkušenosti, omezení, možnosti petičního stánku:

  1. Je třeba samozřejmě mít na místě nějaký text petice s podpisovým archem. Vytvořit petici na arch papíru je velmi jednoduché. Pokud ale chcete dosáhnout specifického účelu petice, je nutné ji vytvořit podle nějakého vzoru. Existují různé typy petic (obecní, do Senátu – viz další návod na tomto webu nebo určená pro Sněmovnu, či petice speciální, například při sběru podpisů před volbou prezidenta). Náležitosti petice naleznete například zde: https://frankbold.org/poradna/kategorie/petice-shromazdovani/rada/peticni-pravo-nalezitosti-petice
  2. Dále je dobré petiční místo nějak označit viditělně. Pokud nemáte opravdový stánek, nebo na něj není místo, lze udělat petiční desku – viz návod Petiční deska.
  3. Místo petičního stánku nesmí vadit/ohrožovat dopravu. Malé omezení chodců bez vlivu na bezpečnost se předpokládá, je běžné. Nemělo by obtěžovat. Nemělo by rušit probíhající akci na tom samém místě (shromáždění, koncert atd.) – vždy je nejlepší se domluvit s organizátory, kteří mohou mít na místě zaplacen zábor a pak bude třeba se posunout na okraj záboru. Stánek na okraji i nesouhlasné akce bez hlučného narušení akce je zcela v souladu se svobodou slova, nelze proti němu něco namítat. Při problémech například s městskou policií volejte číslo 158 a požádejte o asistenci státní policie. Státní policie je obvykle lépe informována o právech a povinnostech při konání akcí.
  4. Jak již bylo zmíněno, petiční stánek není třeba nikde hlásit. Prostě ho postavíte okamžitě, kdy potřebujete.
  5. Na petičním stánku můžete oslovovat kolemjdoucí, informovat bannery, texty, abyste upozornili na danou věc. Je možno samozřejmě společně debatovat s kolemjdoucími. Pokud byste ale provozovali nějaký program/hlasitý projev, lze to již považovat spíše za shromáždění, což by bylo potřeba ohlásit na úřadě, což ovšem není problém a dá se v odůvodněných případech (urgentní situace – velmi často při politických problémech) dle logiky a výkladu Ústavy ohlásit i v lhůtě kratší než 5 dní. Více v dalším návodu Jak ohlásit shromáždění.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *