Podpora síťování / Občanský rozcestník – aktuální akce

Sdílíme hodnoty slušnosti, úcty k lidskému životu, lidským právům. Všechny tyto hodnoty jsou dnes v nejvyšší politice ohroženy. Proto uvádíme na základě svých zkušenosti návody / odkazy a další informace pro usnadnění další občanské činnosti.

Pokračování textu Podpora síťování / Občanský rozcestník – aktuální akce

Občanské nápady/odkazy v karanténě, rozcestník covid

Aktualizace podzim 2020. Dobrovolnická a jiná pomoc při epidemii koronaviru

Rozcestníky

Dobrovolnické portály

Sbírky a další pomoc

Ostatní odkazy:

Krajská dobrovolnická kontaktní místa:

STARŠÍ ODKAZY Z JARA:

Formulář pro odkazy a nápady, jak si navzájem pomáhat při karanténě kvůli koronaviru, prosíme doplňujte do formuláře zde: http://bit.ly/39VrNu8

A zde výsledky, aktuální přehled důležitých odkazů, nápadů, dobrovolnických možností naleznete zde.

Základní odkazy – zahraničí (návraty do ČR atd.)

Základní odkazy – domácí

Různé

Ochranné pomůcky – nápady, odkazy, domácí výroba

Jiné existující rozcestníky pro tuto situaci

Dobrovolníci pro seniory a lidi v nouzi

 • Praha – linka pro seniory / dobrovolníci a další
 • Hradec Králové – hledá se pomoc dobrovolníků
 • Seznam lokálních iniciativ v jednotlivých městech
 • Sousedská pomoc s nákupy mimo Prahu
 • Nabídka pomoci od farníků (nákupy, hlídání dětí, zařizování)
 • České Budějovice – Jihočeské naděje, výpomoc s nákupy pro lidi v nouzi
 • POPTAVKA pomocdodomu: Sháníme – dobrovolníky, kteří budou vyhledávat informace o reálně existujících službách // další dobrovolníci: obvolat praktické lékaře
 • Registr dobrovolníků Pomůžeme.si
 • PRAHA nábor dobrovolníků pro call linky
 • Medici nábor dobrovolníků pro FN Motol
 • Trimed / Obecný rozcestník pro mediky, zájemce o dobrovolnictví / Also for foreign students
 • CENTRÁLní skupina pro dobrovolníky – lékařské studenty
 • Jak uspořádat veřejné shromáždění

  Kvůli společenským, politickým problémům se konají demonstrace, pochody… Ve shromažďovacím zákoně se to souhrnně nazývá veřejné shromáždění. Rozhodněte se pro tento typ veřejné akce, pokud vám nestačí sdělovat informace na petičním stánku, ale zároveň je vaše akce určena pro širokou veřejnost, pro vyjádření nějakého názoru. Nejedná se tedy o akci kulturní, sportovní či jinou, kde je nutné si zaplatit zábor. V tomto článku si shrneme zkušenosti a postupy z organizování veřejných shromáždění.

  Pokračování textu Jak uspořádat veřejné shromáždění

  Jak ohlásit veřejné shromáždění

  Chcete na veřejném místě sdělovat svůj názor, setkat se s lidmi? Podívejte se, zda vám na to nestačí petiční stánek. Pokud ne, tak je třeba ohlásit na úřadě/magistrátu veřejné shromáždění podle návodu níže. A pamatujte, že jej může občan ohlásit v odůvodněných případech i v kratší lhůtě než 5 dní (a důvody se bohužel občas objevují – nejasnosti ze strany vládních úřadů či nenadálá neblahá změna situace). Právo shromažďovací je obsaženo přímo v Ústavě  (resp. v Listině základních práv a svobod – zásadní citace článku 19 je zcela dole na této stránce) a zákon o právu shromažďovacím pamatuje na to, že občané musí mít možnost reagovat na nenadálé události a nepravosti. Je ale třeba každopádně věc ohlásit, aby vám mohla být poskytnuta součinnost úřadu (ten zkontroluje, zda se na stejném místě již něco nekoná) a policie (bezpečnost).

  Pokračování textu Jak ohlásit veřejné shromáždění